Svätý Jur - zaniknutý kríž (1890) na pezinskej ceste

Pri odbočke z pezinskej cesty do Chorvátskeho Grobu postavili Jakub Jarzský s manželkou Alžbetou kríž v roku 1890. Odpis z tabule sa zachoval vo svätojurskej kronike. Postavili Jakub Jarszký a manželka Alžbeta. Príjmi ich Kriste nebeský! Do raja z toho sveta! 1890. Pri cestných úpravách, vykonaných asi v 70-tych rokoch minulého storočia, keď bola cesta do Pezinka rozšírená a zarezaná do svahu, bol kríž odstránený a už ho viac neobnovili.

Silvia Krpelanová: Mariánska cesta, str. 9, dostupné v pdf formáte na domcentrope.sk

Svätý Jur - kríž (1925) za farou
Svätý Jur - Najsvätejšia Trojica (1833)
Svätý Jur - Immaculata
Svätý Jur - lurdská jaskyňa vo vinohradoch
Svätý Jur - kaplnka v Panónskom háji
Svätý Jur - Božia muka (1910)
Svätý Jur - kaplnka sv. Jozefa (1942)
Svätý Jur - Božia muka Dušičky (1904)
Svätý Jur - kaplnka sv. Jána Nepomuckého
Svätý Jur - Kalvária a Krížová cesta
Svätý Jur - Ježiš Kristus (2015)
Svätý Jur - kaplnka sv. Urbana (2015)
Svätý Jur - Modrý kríž (1932)
Svätý Jur - misijný kríž (2015)
Svätý Jur - Matulov kríž (1922)
Svätý Jur - kríž v Neštichu
Svätý Jur - dvojkríž (1930) na Brezovej lúke
Svätý Jur - kríž na katolíckom cintoríne
Svätý Jur - kríž na cintoríne v Neštichu
Svätý Jur - kríž (1985) v chotári
Svätý Jur - kríž (1930) pred farou
Svätý Jur - Červený kríž
Svätý Jur - Biely kríž (1866)
Svätý Jur - kríž (1858) pri kostole
Kamerové systémy