Pri odbočke z pezinskej cesty do Chorvátskeho Grobu postavili Jakub Jarzský s manželkou Alžbetou kríž v roku 1890. Odpis z tabule sa zachoval vo svätojurskej kronike. Postavili Jakub Jarszký a manželka Alžbeta. Príjmi ich Kriste nebeský! Do raja z toho sveta! 1890. Pri cestných úpravách, vykonaných asi v 70-tych rokoch minulého storočia, keď bola cesta do Pezinka rozšírená a zarezaná do svahu, bol kríž odstránený a už ho viac neobnovili.

Silvia Krpelanová: Mariánska cesta, str. 9, dostupné v pdf formáte na domcentrope.sk

Kamerové systémy