Svätý Jur - Matulov kríž (1922)

Podľa pamätnej tabule na podstavci bol kríž postavený na mieste nešťastia, pri ktorom v roku 1922 zomrel 14-ročný Ján Matula. Zasiahol ho odťatý strom. V roku 1998 kríž zvalili vandali, ale ešte v tom roku bol obnovený. K opätovnému vážnemu poškodeniu prišlo v máji 2021, keď neznámy vandal zhodil z podstavca samotnú krížovú nadstavbu a v rovnakom čase zlámal aj blízky Červený kríž. Matulov kríž bol opravený už o mesiac, drobný detail - železný krížik v mieste pre Ukrižovaného bol osadený v polovici roka nasledujúceho.

Od uťatého stroma
smrtelňe trafení,
složil tuto jeho mlade
Kosci, ten 14 roční Mladenec.
JAN MATULA
nar. 1. dec. 1907.
zemr. 14. febr. 1922.

Mimo idúci Hrišňiku
spomen si na Pana Boha!

Svätý Jur - Najsvätejšia Trojica (1833)
Svätý Jur - kríž (1925) za farou
Svätý Jur - Immaculata
Svätý Jur - lurdská jaskyňa vo vinohradoch
Svätý Jur - kaplnka v Panónskom háji
Svätý Jur - Božia muka (1910)
Svätý Jur - kaplnka sv. Jozefa (1942)
Svätý Jur - Božia muka Dušičky (1904)
Svätý Jur - kaplnka sv. Jána Nepomuckého
Svätý Jur - Kalvária a Krížová cesta
Svätý Jur - Ježiš Kristus (2015)
Svätý Jur - kaplnka sv. Urbana (2015)
Svätý Jur - Modrý kríž (1932)
Svätý Jur - misijný kríž (2015)
Svätý Jur - kríž v Neštichu
Svätý Jur - dvojkríž (1930) na Brezovej lúke
Svätý Jur - kríž na katolíckom cintoríne
Svätý Jur - kríž na cintoríne v Neštichu
Svätý Jur - kríž (1985) v chotári
Svätý Jur - kríž (1930) pred farou
Svätý Jur - Červený kríž
Svätý Jur - Biely kríž (1866)
Svätý Jur - kríž (1858) pri kostole
Kamerové systémy