V Neštichu na križovatke chodníka odbočujúceho k hradu je v kovanej ohrádke drevený kríž bez nápisov. Bol postavený pred rokom 1967, už v tej dobe mal do plechového krytu kríža inštalované elektrické osvetlenie. Pôvodnejší liatinový korpus Krista na kríži bol v novšej dobe nahradený iným. Na rovnakom mieste bol kríž zaznačený počas 1. vojenského mapovania, ktoré sa vykonalo v závere 18. storočia.

Kamerové systémy