Na križovatke pri kostole sv. Juraja je kamenný kríž so železnými korpusmi Krista a Panny Márie. Podľa zakladateľskej tabuľky ho v roku 1858 dali postaviť súrodenci Jozef Halenkovič a Katarína Paveleková. Na podstavci pod tabuľkou je vytesaný ďalší letopočet z doby obnovy v tvare R 1909.

Na čest a chvalu
ukrižováného
vzdvichnut dali
Josef
Halenkovič
a sestra jeho
Katerina
vdova po
Pavelék Josefovi
1858.

Kamerové systémy