Svätý Jur - dvojkríž (1930) na Brezovej lúke

Neďaleko horárne Biely kríž na lesnej lúke, známej ako Brezová lúka, je drevený dvojkríž, ktorý bol po roku 2016 obnovený v približne rovnakom tvare ako jeho predchodca z roku 1930. Z neho ponechali odrezaný kus s rezbárskou výzdobou kalichom s hostiou a letopočtom 1930, ktorý zostal voľne položený pred novým krížom. Identickú rezbársku výzdobu s rovnakým letopočtom má drevený kríž pred rímsko-katolíckou farou vo Svätom Jure. S predošlého dvojkríža ponechali aj nápis BREZOVÁ LÚKA na latke osadený na ramene kríža.

Svätý Jur - Najsvätejšia Trojica (1833)
Svätý Jur - kríž (1925) za farou
Svätý Jur - Immaculata
Svätý Jur - lurdská jaskyňa vo vinohradoch
Svätý Jur - kaplnka v Panónskom háji
Svätý Jur - Božia muka (1910)
Svätý Jur - kaplnka sv. Jozefa (1942)
Svätý Jur - Božia muka Dušičky (1904)
Svätý Jur - kaplnka sv. Jána Nepomuckého
Svätý Jur - Kalvária a Krížová cesta
Svätý Jur - Ježiš Kristus (2015)
Svätý Jur - kaplnka sv. Urbana (2015)
Svätý Jur - Modrý kríž (1932)
Svätý Jur - misijný kríž (2015)
Svätý Jur - Matulov kríž (1922)
Svätý Jur - kríž v Neštichu
Svätý Jur - kríž na katolíckom cintoríne
Svätý Jur - kríž na cintoríne v Neštichu
Svätý Jur - kríž (1985) v chotári
Svätý Jur - kríž (1930) pred farou
Svätý Jur - Červený kríž
Svätý Jur - Biely kríž (1866)
Svätý Jur - kríž (1858) pri kostole
Kamerové systémy