Svätý Jur - Červený kríž

Červený kríž na pútnickej ceste do Marianky podľa máp existoval nepretržite prinajmenšom od 2. polovice 18. storočia, pravdepodobne vždy v drevenom prevedení. V roku 1998 bol obnovený po vandalskom poškodení. Ďalšia jeho obnova (aj Modrého kríža) sa vykonala 2. marca 2007 (asi zabetónovanie a ukotvenie v železnom nosníku). Pri oprave 3. septembra 2016 bol obnovený náter kríža. V máji 2021 neznámy vandal kríž rozlámal na niekoľko kusov a v rovnakom čase poškodil aj blízky Matulov kríž. V nasledujúcom mesiaci bol Červený kríž nanovo postavený z nového dreva v rovnakých proporciách, na železnom nosníku je zaznamenaný dátum obnovy 4. jún 2021.

Svätý Jur - Najsvätejšia Trojica (1833)
Svätý Jur - kríž (1925) za farou
Svätý Jur - Immaculata
Svätý Jur - lurdská jaskyňa vo vinohradoch
Svätý Jur - kaplnka v Panónskom háji
Svätý Jur - Božia muka (1910)
Svätý Jur - kaplnka sv. Jozefa (1942)
Svätý Jur - Božia muka Dušičky (1904)
Svätý Jur - kaplnka sv. Jána Nepomuckého
Svätý Jur - Kalvária a Krížová cesta
Svätý Jur - Ježiš Kristus (2015)
Svätý Jur - kaplnka sv. Urbana (2015)
Svätý Jur - Modrý kríž (1932)
Svätý Jur - misijný kríž (2015)
Svätý Jur - Matulov kríž (1922)
Svätý Jur - kríž v Neštichu
Svätý Jur - dvojkríž (1930) na Brezovej lúke
Svätý Jur - kríž na katolíckom cintoríne
Svätý Jur - kríž na cintoríne v Neštichu
Svätý Jur - kríž (1985) v chotári
Svätý Jur - kríž (1930) pred farou
Svätý Jur - Biely kríž (1866)
Svätý Jur - kríž (1858) pri kostole
Kamerové systémy