Svätý Jur - Biely kríž (1866)

Biely kríž leží na pútnickej ceste do Marianky v exponovanej lokalite, ktorá prevzala meno kríža. Podľa zakladateľskej tabuľky postavila dnešný Biely kríž Theresia Haas v roku 1866. Kríž je od 1. vojenského mapovania nepretržite zaznamenaný na mapách. Existoval už v 2. polovici 18. storočia, už vtedy ako kamenná skulptúra. Okolo roka 2008 sa vykonala oprava kríža.

Gewidtmet
..................
Theresia Haas
1866 

Svätý Jur - kríž (1925) za farou
Svätý Jur - Najsvätejšia Trojica (1833)
Svätý Jur - Immaculata
Svätý Jur - lurdská jaskyňa vo vinohradoch
Svätý Jur - kaplnka v Panónskom háji
Svätý Jur - Božia muka (1910)
Svätý Jur - kaplnka sv. Jozefa (1942)
Svätý Jur - Božia muka Dušičky (1904)
Svätý Jur - kaplnka sv. Jána Nepomuckého
Svätý Jur - Kalvária a Krížová cesta
Svätý Jur - Ježiš Kristus (2015)
Svätý Jur - kaplnka sv. Urbana (2015)
Svätý Jur - Modrý kríž (1932)
Svätý Jur - misijný kríž (2015)
Svätý Jur - Matulov kríž (1922)
Svätý Jur - kríž v Neštichu
Svätý Jur - dvojkríž (1930) na Brezovej lúke
Svätý Jur - kríž na katolíckom cintoríne
Svätý Jur - kríž na cintoríne v Neštichu
Svätý Jur - kríž (1985) v chotári
Svätý Jur - kríž (1930) pred farou
Svätý Jur - Červený kríž
Svätý Jur - kríž (1858) pri kostole

Kamerové systémy