Biely kríž leží na pútnickej ceste do Marianky v exponovanej lokalite, ktorá prevzala meno kríža. Podľa zakladateľskej tabuľky postavila dnešný Biely kríž Theresia Haas v roku 1866. Kríž je od 1. vojenského mapovania nepretržite zaznamenaný na mapách. Existoval už v 2. polovici 18. storočia, už vtedy ako kamenná skulptúra. Okolo roka 2008 sa vykonala oprava kríža.

Gewidtmet
..................
Theresia Haas
1866 

Kamerové systémy