Smolenická Nová Ves - liatinový kríž za obcou

Za obcou pri ceste do Horných Orešian je liatinový kríž. V jednoducho rytej kartuši kamenného podstavca nie je rozoznať žiadny nápis. Kríž zaznamenalo 3. vojenské mapovanie, mohli by sme ho datovať len hrubo do polovice 19. storočia.

Kamerové systémy