Smolenice - kríž v obci

V záhrade domu na križovatke hlavnej cesty a Zajačej uličky je kamenný kríž so sochou Krista. Pravdepodobne niekedy nad podstavcom bývala aj socha Panny Márie. V kartuši rebrovaného podstavca dnes chýba aj dedikačná tabuľka. Podľa mapy kríž existoval v 2. polovici 19. storočia, v dobe vzniku stál na konci intravilánu Smoleníc pred Neštichom (Smolenickou Novou Vsou).

Kamerové systémy