Smolenice - kríž v Jahodníku

Po ukončení 2. svetovej vojny dali obyvatelia Neštichu (historický názov Smolenickej Novej Vsi) postaviť v Jahodníku kameninový kríž z vďaky za záchranu počas vojnovej doby. V dolnej časti kríža je stvárnený reliéf Piety, ktorý zhotovil kamenár J. Ott z Trstína. Nevieme, či je jeho dielom aj samotný kríž.

1939 - 1945
Z vďačnosti za šťastlivé skončenie
svetovej vojny dali postaviť
občania obce Neštich. 
Matičko Božia vrúcne
ďakujeme za ochranu počas fronty 


Kamerové systémy