Smolenice - kríž v Jahodníku

Po ukončení 2. svetovej vojny dali obyvatelia Neštichu (historický názov Smolenickej Novej Vsi) postaviť v Jahodníku kameninový kríž z vďaky za záchranu počas vojnovej doby. V dolnej časti kríža je stvárnený reliéf Piety, ktorý zhotovil kamenár J. Ott z Trstína. Nevieme, či je jeho dielom aj samotný kríž.

1939 - 1945
Z vďačnosti za šťastlivé skončenie
svetovej vojny dali postaviť
občania obce Neštich. 
Matičko Božia vrúcne
ďakujeme za ochranu počas fronty 


Smolenická Nová Ves - Krížová cesta
Smolenice - Kalvária s Krížovou cestou
Smolenická Nová Ves - sv. Urban (1943)
Smolenice - kaplnka na Kalvárii
Smolenická Nová Ves - Mater Dolorosa
Smolenice - kaplnka sv. Rócha (1715)
Smolenice - kaplnka sv. Vendelína (1896)
Smolenice - Obrázok vo Vlčiarni
Smolenice - zvonica
Smolenice - dvojkríž na Kalvárii
Smolenice - lurdská jaskyňa v Hlboči
Židovský cintorín, Smolenice
Smolenická Nová Ves - Božia muka v obci
Smolenice - kríž (1852) na trstínskej ceste
Smolenice - misijný kríž
Smolenice - kríž v obci
Smolenice - drevený kríž na cintoríne
Smolenice - kríž na cintoríne (okolo 1813)
Smolenice - Umučenie Krista
Smolenice - sv. Ján Nepomucký (1748)
Smolenice - sv. Florián
Smolenice - sochy mníchov z Katarínky
Smolenice - Pieta
Smolenická Nová Ves - liatinový kríž za obcou
Smolenická Nová Ves - kríž (1862) v obci
Kamerové systémy