Smolenice - kríž na cintoríne (okolo 1813)

Dedikačná tabuľa ústredného kríža cintorína v Smoleniciach je v latinčine, ktorú si netrúfame prepísať. Je na nej zaznamenané meno Kláry Mild ako ženy Mateja Otočku. Pod nimi je zaznačený dátum úmrtia 26. február 1813. Z neznalosti latinčiny nevieme povedať, ku ktorej osobe sa vzťahuje.
Na samotnom kríži je nad sochou Panny Márie spoj, podľa ktorého by sme sa mohli domnievať, že kríž bol v minulosti opravený a znížený.

Kamerové systémy