Smolenice - kríž na cintoríne (okolo 1813)

Dedikačná tabuľa ústredného kríža cintorína v Smoleniciach je v latinčine, ktorú si netrúfame prepísať. Je na nej zaznamenané meno Kláry Mild ako ženy Mateja Otočku. Pod nimi je zaznačený dátum úmrtia 26. február 1813. Z neznalosti latinčiny nevieme povedať, ku ktorej osobe sa vzťahuje.
Na samotnom kríži je nad sochou Panny Márie spoj, podľa ktorého by sme sa mohli domnievať, že kríž bol v minulosti opravený a znížený.

Smolenická Nová Ves - Krížová cesta
Smolenice - Kalvária s Krížovou cestou
Smolenická Nová Ves - sv. Urban (1943)
Smolenice - kaplnka na Kalvárii
Smolenická Nová Ves - Mater Dolorosa
Smolenice - kaplnka sv. Rócha (1715)
Smolenice - kaplnka sv. Vendelína (1896)
Smolenice - Obrázok vo Vlčiarni
Smolenice - zvonica
Smolenice - dvojkríž na Kalvárii
Smolenice - lurdská jaskyňa v Hlboči
Židovský cintorín, Smolenice
Smolenická Nová Ves - Božia muka v obci
Smolenice - kríž (1852) na trstínskej ceste
Smolenice - misijný kríž
Smolenice - kríž v obci
Smolenice - drevený kríž na cintoríne
Smolenice - kríž v Jahodníku
Smolenice - Umučenie Krista
Smolenice - sv. Ján Nepomucký (1748)
Smolenice - sv. Florián
Smolenice - sochy mníchov z Katarínky
Smolenice - Pieta
Smolenická Nová Ves - liatinový kríž za obcou
Smolenická Nová Ves - kríž (1862) v obci
Kamerové systémy