Smolenice - kríž (1852) na trstínskej ceste

Kamenný kríž na konci chotára pri ceste do Trstína dal podľa vytesaného zakladateľského nápisu postaviť Juraj Špaček s manželkou Máriou v roku 1852. Pod nápis bol neskôr doplnený rok opravy kríža 1943. Kríž bol postavený na mieste, na ktorom stála aj v predošlej dobe drobná sakrálna stavba.

NA ŽIVU PAMÁTKU
UMUČENÁ KRISTOVEHO
DAL VISTAVIT
JURO ŠPAČEK
AJ ZE SVOJU
MANŽELKU MARINU
ROKU 1852

RENO. 1943.

Smolenická Nová Ves - Krížová cesta
Smolenice - Kalvária s Krížovou cestou
Smolenická Nová Ves - sv. Urban (1943)
Smolenice - kaplnka na Kalvárii
Smolenická Nová Ves - Mater Dolorosa
Smolenice - kaplnka sv. Rócha (1715)
Smolenice - kaplnka sv. Vendelína (1896)
Smolenice - Obrázok vo Vlčiarni
Smolenice - zvonica
Smolenice - dvojkríž na Kalvárii
Smolenice - lurdská jaskyňa v Hlboči
Židovský cintorín, Smolenice
Smolenická Nová Ves - Božia muka v obci
Smolenice - misijný kríž
Smolenice - kríž v obci
Smolenice - drevený kríž na cintoríne
Smolenice - kríž na cintoríne (okolo 1813)
Smolenice - kríž v Jahodníku
Smolenice - Umučenie Krista
Smolenice - sv. Ján Nepomucký (1748)
Smolenice - sv. Florián
Smolenice - sochy mníchov z Katarínky
Smolenice - Pieta
Smolenická Nová Ves - liatinový kríž za obcou
Smolenická Nová Ves - kríž (1862) v obci
Kamerové systémy