Kamenný kríž na konci chotára pri ceste do Trstína dal podľa vytesaného zakladateľského nápisu postaviť Juraj Špaček s manželkou Máriou v roku 1852. Pod nápis bol neskôr doplnený rok opravy kríža 1943. Kríž bol postavený na mieste, na ktorom stála aj v predošlej dobe drobná sakrálna stavba.

NA ŽIVU PAMÁTKU
UMUČENÁ KRISTOVEHO
DAL VISTAVIT
JURO ŠPAČEK
AJ ZE SVOJU
MANŽELKU MARINU
ROKU 1852

RENO. 1943.

Kamerové systémy