Kameninový kríž v obci bol podľa zakladateľskej tabule postavený v roku 1947. Vztýčili ho na mieste staršieho dreveného, ktorý podľa mapy existoval v polovici 19. storočia. Mimo kríža na cintoríne je to jediný kríž v obci a je pravdepodobné, že ďalšie uvedené zmienky sú doplnenou históriou práve tohto kríža.
V obci bol kríž postavený v roku 1781. Posviacku nového kríža vykonal 16. augusta 1880 budmerický farár. V roku 1924 bol pred pílou zvanou Papiereň obnovený kríž. Donorom korpusu Krista, možno aj samotného kríža, bol Jozef Trnka z Budmeríc, drevo na kríž darovala obec, práca sa zaplatila zo zbierky jej obyvateľov.

V KRÍŽI SPÁSA,
V KRÍŽI VŠETKA
NÁDEJ NAŠA.

ROKU PÁNA
1947

 

História obce Píla, in: obecpila.sk;
Jozef Szentandrássy: Pamätná kniha Obce Píla pri Modre, in: obecpila.sk

Kamerové systémy