Piesok - kríž pri kaplnke

Drevený kríž v Modre-Piesku pred kaplnkou sv. Márie Magdalény existoval koncom 19. storočia. Podľa dobovej fotografie bol ohradený malou drevenou ohrádkou a bol na ňom plechový korpus Krista a pod ním plechový korpus asi Panny Márie. Bol hodne podobný krížu, ktorý tu pretrval do začiatku 21. storočia. Medzi rokmi 2009-2012 ho nahradili novým dreveným krížom s plastickým korpusom Krista.

Piesok - kaplnka sv. Márie Magdalény (1862)
Modra - kamenná Kalvária
Modra - Kalvária a Krížová cesta
Modra - Obrázok pod Tromi kopcami
Modra - kaplnka sv. Urbana (2017)
Modra - kaplnka sv. Urbana (2018)
Židovský cintorín, Modra
Kráľová - kaplnka sv. Urbana (2017)
Modra - sv. Ján Nepomucký
Piesok - kríž (2014) na cintoríne
Modra - sv. Florián (1757)
Piesok - Obrázok Ježiša Krista
Piesok - Obrázok Panny Márie
Modra - kríž na cintoríne
Kráľová - kríž (1918) pred kaplnkou
Kráľová - kríž na cintoríne
Kráľová - kríž pred zaniknutou kaplnkou
Modra - kríž na ceste do Kráľovej
Modra - kríž pri ceste do Pezinka
Modra - kríž pri kaplnke
Modra - kríž pri kostole
Kamerové systémy