Drevený kríž v Modre-Piesku pred kaplnkou sv. Márie Magdalény existoval koncom 19. storočia. Podľa dobovej fotografie bol ohradený malou drevenou ohrádkou a bol na ňom plechový korpus Krista a pod ním plechový korpus asi Panny Márie. Bol hodne podobný krížu, ktorý tu pretrval do začiatku 21. storočia. Medzi rokmi 2009-2012 ho nahradili novým dreveným krížom s plastickým korpusom Krista.

Kamerové systémy