Piesok - kríž (2014) na cintoríne

V roku 2014 bol zrevitalizovaný huncokársky cintorín v Modre-Piesku zásluhou bratov Bohdana a Ivana Hemžala a Jána Grausa v rámci občianskeho združenia Huncokári na Piesku. Podľa posledných dvoch drevených krížov na hroboch bolo vyrobených 21 replík, ktoré osadili na opustené hroby. Zároveň bol pre cintorín zhotovený zo sibírskeho smreku ústredný kríž, na ktorý zavesili plastiku Krista. Predošlý ústredný kríž bol drevený s plochým korpusom Krista. Nemáme jeho vlastné foto, na internete sme ho našli na stránke pána Kučeru.

(rj): Cintorín Huncokárov, in: Modranské zvesti 8/2014, str. 9;
Ján Graus: Huncokársky cintorín na Piesku, in: Modranské zvesti 11/2015, str. 9

Piesok - kaplnka sv. Márie Magdalény (1862)
Modra - kamenná Kalvária
Modra - Kalvária a Krížová cesta
Modra - Obrázok pod Tromi kopcami
Modra - kaplnka sv. Urbana (2017)
Modra - kaplnka sv. Urbana (2018)
Židovský cintorín, Modra
Piesok - kríž pri kaplnke
Kráľová - kaplnka sv. Urbana (2017)
Modra - sv. Ján Nepomucký
Modra - sv. Florián (1757)
Piesok - Obrázok Ježiša Krista
Piesok - Obrázok Panny Márie
Modra - kríž na cintoríne
Kráľová - kríž (1918) pred kaplnkou
Kráľová - kríž na cintoríne
Kráľová - kríž pred zaniknutou kaplnkou
Modra - kríž na ceste do Kráľovej
Modra - kríž pri ceste do Pezinka
Modra - kríž pri kaplnke
Modra - kríž pri kostole

Kamerové systémy