Piesok - kríž (2014) na cintoríne

V roku 2014 bol zrevitalizovaný huncokársky cintorín v Modre-Piesku zásluhou bratov Bohdana a Ivana Hemžala a Jána Grausa v rámci občianskeho združenia Huncokári na Piesku. Podľa posledných dvoch drevených krížov na hroboch bolo vyrobených 21 replík, ktoré osadili na opustené hroby. Zároveň bol pre cintorín zhotovený zo sibírskeho smreku ústredný kríž, na ktorý zavesili plastiku Krista. Predošlý ústredný kríž bol drevený s plochým korpusom Krista. Nemáme jeho vlastné foto, na internete sme ho našli na stránke pána Kučeru.

(rj): Cintorín Huncokárov, in: Modranské zvesti 8/2014, str. 9;
Ján Graus: Huncokársky cintorín na Piesku, in: Modranské zvesti 11/2015, str. 9

Kamerové systémy