Hneď za hradbami na mieste terajšieho domova dôchodcov stával kríž, ktorý bol pozostatkom niekdajšieho cintorína pre obyvateľstvo žijúce mimo mestských hradieb. Cintorín aj s krížom existoval v 1. polovici 19. storočia. Po výstavbe spomenutého domu kríž v roku 1994 nanovo postavili na blízkom mieste. Dňa 15. septembra 1995 ho požehnal farár Karol Chvála. Kríž po ďalších dvadsiatich rokoch ale potreboval obnovu, ktorú inicioval kapucín Ján Otruba. Opravený kríž posvätil farár Ján Ragula 13. septembra 2014.

Peter Sandtner: K sviatku Povýšenia sv. Kríža, in: Pezinčan 10/2014

Kamerové systémy