Pezinok - kríž (1994) pri hradbách

Hneď za hradbami na mieste terajšieho domova dôchodcov stával kríž, ktorý bol pozostatkom niekdajšieho cintorína pre obyvateľstvo žijúce mimo mestských hradieb. Cintorín aj s krížom existoval v 1. polovici 19. storočia. Po výstavbe spomenutého domu kríž v roku 1994 nanovo postavili na blízkom mieste. Dňa 15. septembra 1995 ho požehnal farár Karol Chvála. Kríž po ďalších dvadsiatich rokoch ale potreboval obnovu, ktorú inicioval kapucín Ján Otruba. Opravený kríž posvätil farár Ján Ragula 13. septembra 2014.

Peter Sandtner: K sviatku Povýšenia sv. Kríža, in: Pezinčan 10/2014

Pezinok - kríž (2020) na cintoríne
Pezinok - Korunovanie Panny Márie
Cajla - zvonica v liečebnom ústave
Pezinok - sv. Ján Nepomucký
Pezinok - sv. Anton Paduánsky (1750)
Pezinok - Obrázok Nad Slnečným údolím
Pezinok - sv. Florián (1760)
Pezinok - Kalvária
Grinava - misijný kríž
Pezinok - Ondrovičov obrázok
Pezinok - Obrázok sv. Barbory
Pezinok - kaplnka sv. Rozálie (1730)
Pezinok - Božia muka na Bratislavskej ulici
Pezinok - Božia muka na Kupeckého ulici
Grinava - kríž na cintoríne
Pezinok - Ježiš Kristus na Žilovej
Pezinok - lurdská jaskyňa
Cajla - Kalvária a Krížová cesta
Cajla - kaplnka sv. Klimenta (2010)
Grinava - Kalvária na cintoríne
Cajla - Božia muka na cintoríne
Pezinok - obraz Panny Márie Škapuliarskej
Cajla - Kristus Kráľ (1692) v Zumbergu
Pezinok - sv. Urban (2018)
Pezinok - Immaculata (1749)
Cajla - kríž s tŕňovou korunou
Cajla - kríž na pódiu pri kostole
Cajla - kríž na cintoríne
Cajla - Dolný kríž (1869)
Pezinok - kríž (1910) pri kostole
Grinava - kríž (1921)
Grinava - dvojkríž (2017) nad obcou

Kamerové systémy