Pezinok - kríž (1910) pri kostole

Kamenný kríž z roku 1910 pri kostole Nanebovzatia Panny Márie je z radu príbuzných krížov, rozšírených v okolí Stupavy. Podľa zakladateľskej tabuľky ho dali postaviť Ján Slezák s Máriou Slezák, rod. Haszák, pravdepodobne manželia.

Ježiš Kristus, Boh-človek žije,
kráľuje a vládne

Kríž tento dali postaviť
Ján a Mária Slezák
rod. Haszák
1910.

Pezinok - kríž (2020) na cintoríne
Pezinok - Korunovanie Panny Márie
Cajla - zvonica v liečebnom ústave
Pezinok - sv. Ján Nepomucký
Pezinok - sv. Anton Paduánsky (1750)
Pezinok - sv. Florián (1760)
Pezinok - Kalvária
Grinava - misijný kríž
Pezinok - Obrázok Nad Slnečným údolím
Pezinok - kaplnka sv. Rozálie (1730)
Pezinok - Božia muka na Bratislavskej ulici
Pezinok - Božia muka na Kupeckého ulici
Pezinok - Ondrovičov obrázok
Grinava - kríž na cintoríne
Pezinok - Obrázok sv. Barbory
Pezinok - lurdská jaskyňa
Pezinok - Ježiš Kristus na Žilovej
Cajla - Kalvária a Krížová cesta
Cajla - kaplnka sv. Klimenta (2010)
Grinava - Kalvária na cintoríne
Cajla - Božia muka na cintoríne
Pezinok - obraz Panny Márie Škapuliarskej
Cajla - Kristus Kráľ (1692) v Zumbergu
Pezinok - sv. Urban (2018)
Pezinok - Immaculata (1749)
Cajla - kríž s tŕňovou korunou
Cajla - kríž na pódiu pri kostole
Cajla - kríž na cintoríne
Cajla - Dolný kríž (1869)
Pezinok - kríž (1994) pri hradbách
Grinava - kríž (1921)
Grinava - dvojkríž (2017) nad obcou
Kamerové systémy