Naháč – kríž na Mihalinovej

Kríž v Malých Karpatoch na Mihalinovej v chotári Naháča bol pravdepodobne postavený na mieste pádu civilného športového lietadla Sokol M-1. Pri havárii 26. augusta 1952 posádka zahynula. Bola ňou dvojica leteckých inštruktorov Jozef Wrzecionko a Karol Truban. Miesto nešťastia bolo dlhší čas neznáme, asi niekoľko rokov, kríž mohol byť potom postavený asi v polovici 50-tych rokov minulého storočia. Karol Truban (* 24. 6. 1923) je pochovaný na cintoríne vo Vyhniach.

Gonzo: Kríž Boby Wrzecionka na Mihalinovej, 10. 4. 2014, in: gonzoaviation.com

Naháč - zvonica
Naháč - Božia muka (1896)
Naháč - dvojkríž nad obcou
Naháč - kríž pred cintorínom
Naháč - kríž v obci
Naháč - kríž na cintoríne
Naháč - sv. Vendelín (1853)
Naháč - sv. Ján Nepomucký (1799)
Naháč - sv. Florián (1883)
Naháč - Najsvätejšia Trojica (1924)
Naháč - Božské srdce (1924)
Kamerové systémy