Naháč – kríž na Mihalinovej

Kríž v Malých Karpatoch na Mihalinovej v chotári Naháča bol pravdepodobne postavený na mieste pádu civilného športového lietadla Sokol M-1. Pri havárii 26. augusta 1952 posádka zahynula. Bola ňou dvojica leteckých inštruktorov Jozef Wrzecionko a Karol Truban. Miesto nešťastia bolo dlhší čas neznáme, asi niekoľko rokov, kríž mohol byť potom postavený asi v polovici 50-tych rokov minulého storočia. Karol Truban (* 24. 6. 1923) je pochovaný na cintoríne vo Vyhniach.

Gonzo: Kríž Boby Wrzecionka na Mihalinovej, 10. 4. 2014, in: gonzoaviation.com

Kamerové systémy