Naháč - dvojkríž nad obcou

Nad obcou s výhľadom do Trnavskej kotliny bol vztýčený vysoký drevený dvojkríž. Podľa zakladateľskej tabuľky ho dali postaviť miestne organizácie Matice slovenskej a politických strán SNS a HZDS na pozemku A. Lopatku. Kríž odhalili a požehnali 27. júla 1997.

Tento dvojkríž,
symbol slovenskej štátnosti,
bol postavený,
slávnostne odhalený a vysvätený
dňa 27. 7. 1997
z iniciatívy
Miestnej organizácie SNS,
MO Matice slovenskej
a HZDS v Naháči

Pozemok daroval A. Lopatka

Naháč - zvonica
Naháč - Božia muka (1896)
Naháč - kríž pred cintorínom
Naháč – kríž na Mihalinovej
Naháč - kríž v obci
Naháč - kríž na cintoríne
Naháč - sv. Vendelín (1853)
Naháč - sv. Ján Nepomucký (1799)
Naháč - sv. Florián (1883)
Naháč - Najsvätejšia Trojica (1924)
Naháč - Božské srdce (1924)
Kamerové systémy