Lošonec - misijný kríž (1997)

Prvé misie v Lošonci konali pátri vincentíni od 3. do 10. novembra 1901. V roku 1997 od 24. mája do 1. júna viedli misie redemptoristi z Podolínca pátri Michal Zamkovský, Štefan Varecha a laický misionár Jozef Greš. V roku 2007 viedli misie kapucíni pátri Felix Tkáč, Ondrej Tkáč, Jozef Konc a fráter Marián Veselský.
Misijný kríž stál pred kostolom v obci prinajmenšom od roka 1950. Dnešný drevený misijný kríž pred kostolnou fasádou nesie dva letopočty 1997 a 2007, kedy sa v obci konali misie. Je možné, že je zrenovovaný a zo staršieho obdobia, pretože má rovnaké proporcie a je osadený na rovnakom mieste, ako to zaznamenala fotografia zo 70-tych rokov minulého storočia.

Viktor Mišuth: Čriepky z dejín obce Lošonec, Lošonec 2018, str. 37, 42, 57

Lošonec - kríž Erika Sitára
Lošonec - krížik pri turistickom odpočívadle
Lošonec - Krížová cesta
Lošonec - sv. Florián (1931)
Lošonec - kríž pod Majdanskými chatami
Lošonec - sv. Vendelín (1901)
Lošonec - liatinový kríž (1905)
Lošonec - kríž pred kameňolomom
Lošonec - kríž na cintoríne
Lošonec - kríž (1891) do Smoleníc
Lošonec - kríž v obci
Lošonec - kríž nad družstvom

Kamerové systémy