Prvé misie v Lošonci konali pátri vincentíni od 3. do 10. novembra 1901. V roku 1997 od 24. mája do 1. júna viedli misie redemptoristi z Podolínca pátri Michal Zamkovský, Štefan Varecha a laický misionár Jozef Greš. V roku 2007 viedli misie kapucíni pátri Felix Tkáč, Ondrej Tkáč, Jozef Konc a fráter Marián Veselský.
Misijný kríž stál pred kostolom v obci prinajmenšom od roka 1950. Dnešný drevený misijný kríž pred kostolnou fasádou nesie dva letopočty 1997 a 2007, kedy sa v obci konali misie. Je možné, že je zrenovovaný a zo staršieho obdobia, pretože má rovnaké proporcie a je osadený na rovnakom mieste, ako to zaznamenala fotografia zo 70-tych rokov minulého storočia.

Viktor Mišuth: Čriepky z dejín obce Lošonec, Lošonec 2018, str. 37, 42, 57

Kamerové systémy