Lošonec - liatinový kríž (1905)

Liatinový kríž hlboko v malokarpatskej doline potoka Bohatá (na pomedzí s hornoorešanským chotárom) má na kartuši namaľovaný rok 1905. Kríž je zapustený v cementovom základe medzi tromi tismi, za ním je zostatok pôvodného profilovaného kamenného podstavca. Aký význam má rok 1905 v histórii kríža nevieme, na mape bol už skôr zaznamenaný v 2. polovici 19. storočia. Kríž v 90-tych rokoch 20. storočia obnovil Peter Zvonár, po obnove ho požehnal farár Zdenko Sitka. Podľa ústne šírenej tradície mohol byť postavený z vďačnosti za zastavenie cholery.

Viktor Mišuth: Čriepky z dejín obce Lošonec, Lošonec 2018, str. 56

Lošonec - Feribov krížik (2009)
Lošonec - krížik pod Starým plášťom
Lošonec - kríž Erika Sitára
Lošonec - krížik pri turistickom odpočívadle
Lošonec - Krížová cesta
Lošonec - sv. Florián (1931)
Lošonec - sv. Vendelín (1901)
Lošonec - kríž pod Majdanskými chatami
Lošonec - misijný kríž (1997)
Lošonec - kríž pred kameňolomom
Lošonec - kríž na cintoríne
Lošonec - kríž (1891) do Smoleníc
Lošonec - kríž v obci
Lošonec - kríž nad družstvom
Kamerové systémy