Lošonec - kríž pod Majdanskými chatami

V ústi doliny malého prítoku Pariny pod Majdanskými chatami je kríž bez nápisov. Jeho dnešnú podobu (cementový podstavec s dreveným krížom) dokumentujú fotografie, drevený kríž asi nie je pôvodnou súčasťou. Na mapách sme ho našli v 2. polovici minulého storočia, bol osadený asi 150 metrov ďalej proti toku potoka.

Lošonec - Feribov krížik (2009)
Lošonec - krížik pod Starým plášťom
Lošonec - kríž Erika Sitára
Lošonec - krížik pri turistickom odpočívadle
Lošonec - Krížová cesta
Lošonec - sv. Florián (1931)
Lošonec - sv. Vendelín (1901)
Lošonec - liatinový kríž (1905)
Lošonec - misijný kríž (1997)
Lošonec - kríž pred kameňolomom
Lošonec - kríž na cintoríne
Lošonec - kríž (1891) do Smoleníc
Lošonec - kríž v obci
Lošonec - kríž nad družstvom
Kamerové systémy