Kráľová - kríž pred zaniknutou kaplnkou

Na konci obce pred cintorínom stojí kríž v kovanej ohrádke. Bol postavený pred modlitebnou kaplnkou sv. Anny z roku 1772, ktorá zanikla po roku 1862-1863, keď postavili na inom mieste novú väčšiu kaplnku sv. Michala Archanjela. Dnešný kríž svojím výzorom ten pôvodný asi už ničím nepripomína.

Kamerové systémy