Kráľová - kríž (1918) pred kaplnkou

Murovaný kríž pred kaplnkou sv. Michala Archanjela postavili v roku 1918 na pamiatku obetí 1. svetovej vojny. Bol posvätený v uvedenom roku pri slávnosti, keď do kaplnky inštalovali nové zvony, ako náhradu dvoch zrekvirovaných zvonov.

Juraj Petrakovič: Pamiatky a pamätihodnosti, in: Kráľová - poddanská obec mesta Modry, Modra 2015, str. 112

Piesok - kaplnka sv. Márie Magdalény (1862)
Modra - Obrázok pod Tromi kopcami
Modra - kamenná Kalvária
Modra - Kalvária a Krížová cesta
Modra - kaplnka sv. Urbana (2017)
Piesok - Obrázok Ježiša Krista
Modra - kaplnka sv. Urbana (2018)
Piesok - Obrázok Panny Márie
Židovský cintorín, Modra
Modra - sv. Ján Nepomucký
Piesok - kríž pri kaplnke
Modra - sv. Florián (1757)
Piesok - kríž (2014) na cintoríne
Kráľová - kaplnka sv. Urbana (2017)
Modra - kríž na cintoríne
Kráľová - kríž na cintoríne
Kráľová - kríž pred zaniknutou kaplnkou
Modra - kríž na ceste do Kráľovej
Modra - kríž pri ceste do Pezinka
Modra - kríž pri kaplnke
Modra - kríž pri kostole

Kamerové systémy