Kráľová - kríž (1918) pred kaplnkou

Murovaný kríž pred kaplnkou sv. Michala Archanjela postavili v roku 1918 na pamiatku obetí 1. svetovej vojny. Bol posvätený v uvedenom roku pri slávnosti, keď do kaplnky inštalovali nové zvony, ako náhradu dvoch zrekvirovaných zvonov.

Juraj Petrakovič: Pamiatky a pamätihodnosti, in: Kráľová - poddanská obec mesta Modry, Modra 2015, str. 112

Kamerové systémy