Horné Orešany - kríž (1869) do Dolných Orešian

Pri ceste na pomedzí chotárov Horných a Dolných Orešian stojí kamenný kríž, nepôvodný vo svojej hornej časti. V kartuši podstavca s volútami je nejasný nápis z novej doby: Tento kríž dal vyrobiť v rok 69 reštau. rok 1872. Podľa V. Mišutha ho postavili v roku 1869. Kríž je už zakreslený na mape 2. vojenského mapovania Rakúsko-Uhorska.

Viktor Mišuth: Dolné Orešany, Dolné Orešany 2013, str. 89

Kamerové systémy