Horné Orešany - kríž (1867) pred kostolom

Kamenný kríž zakladateľov manželov Jozefa a Anny Gregušových z roku 1867 stojí pred kostolom. V neskoršom období sa naň zaznačili aj roky misií konaných v obci. Spomenutí nábožní manželia dali postaviť v roku 1872 v obci aj sochy Panny Márie a sv. Jána Nepomuckého.

S POBOŽNÉHO
ÚMISLU
TENTO SVÄTÍ KRÍŠ
NA ČESŤ A CHVÁL
LU BOŽÚ ZALOŽIL
JOZEF GREGUŠ
ZE SVOJU MANŽELKU
ANNU V ROKU
1867 

Pamiatka
na Sv. Missie
7-15. sep. 1935
Sv. Missie
17-23. XI. 1946
5-10. X. 1947
16-24. XI. 2002

Sv. missie
1895.
Obnovenie
Sv. missii
1922.

Horné Orešany - kríž na Oberbergu
Horné Orešany - lurdská jaskyňa
Horné Orešany - Obrázok v Majdane
Horné Orešany - sv. Urban (1911)
Horné Orešany - sv. Ján Nepomucký (1872)
Horné Orešany - sv. Ján Nepomucký (1767)
Horné Orešany - sv. Florián (2002)
Horné Orešany - sv. Florián (1810)
Horné Orešany - kaplnka sv. Vendelína
Horné Orešany - Panna Mária s dieťaťom (1872)
Horné Orešany - kaplnka sv. Rócha
Horné Orešany - misijný kríž
Horné Orešany - kríž na ceste do Trnavy
Horné Orešany - kríž na cintoríne
Horné Orešany - kríž (1868) v obci
Horné Orešany - kríž (1868) na kraji obce
Horné Orešany - kríž (1781) na cintoríne
Kamerové systémy