Grinava - kríž (1921)

Útly kamenný kríž z roku 1921 bol postavený na mieste smrti Jána Regináča, ktorého podľa ústnej tradície zavraždil sok v láske. V dobe vzniku stál kríž v poli pri ceste do Pezinka. Na kríži bola niekedy osadená liatinová soška Krista. Keď kríž spadol, opravil ho pán z blízkeho domu.

Tu skonal
Ján Regináč
dňa 2. marca roku 1921
V 25. rokou svojho veku
z 9. ranami
Zavraždelnou rokou.
Pomník sa postavil
1921 juli 14-ho.

Kamerové systémy