Dubová - kríž (1927) na cintoríne

V dušičkovom nápise ústredného kríža na cintoríne je zaznamenaný aj rok jeho založenia 1927. Kríž dal postaviť farár Ľudovít Hotár, ktorý prišiel do obce v roku 1910. Farárom tu bol 29 rokov, tu aj zomrel a je pochovaný hneď vedľa ústredného kríža.

Pomník postavený všetkým zomrelým veriacim
1927.
Odpočinutie večné daj im Pane
a svetlo večné nech im svieti. 

 

Vďačná rodina Viktórie Fandlovej: Spomienka, in: Dubovské noviny 5/2015, str. 3

Kamerové systémy