Dubová - kríž (1927) na cintoríne

V dušičkovom nápise ústredného kríža na cintoríne je zaznamenaný aj rok jeho založenia 1927. Kríž dal postaviť farár Ľudovít Hotár, ktorý prišiel do obce v roku 1910. Farárom tu bol 29 rokov, tu aj zomrel a je pochovaný hneď vedľa ústredného kríža.

Pomník postavený všetkým zomrelým veriacim
1927.
Odpočinutie večné daj im Pane
a svetlo večné nech im svieti. 

 

Vďačná rodina Viktórie Fandlovej: Spomienka, in: Dubovské noviny 5/2015, str. 3

Dubová - Božia muka pod vinohradmi
Dubová - Kalvária a Krížová cesta
Dubová - kaplnka sv. Vendelína
Dubová - Farkašov kríž
Dubová - lurdská jaskyňa na Vítkovom vŕšku
Dubová - sv. Urban
Dubová - sv. Ján Nepomucký
Dubová - sv. Florián (2002) na križovatke
Dubová - sv. Florián (2012) na fontánke
Dubová - misijný kríž (2013)
Dubová - kríž v obci
Dubová - kríž (1894) na ceste do Kráľovej
Kamerové systémy