Kríž za obcou na ceste do Košolnej sa spomína v kanonickej vizitácii z roku 1912. Mohol vzniknúť okolo roku 1900. Podľa ústneho podania ho dala postaviť rodina Schmidtova, na jeho podstavci je nečitateľný nápis. V cementovom potere základovej dosky je nápis z doby obnovy, ktorá sa vykonala v roku 1974.

Viktor Mišuth: Dolné Orešany, Dolné Orešany 2013, str. 89;

Kamerové systémy