Dolné Orešany - kríž do Košolnej

Kríž za obcou na ceste do Košolnej sa spomína v kanonickej vizitácii z roku 1912. Mohol vzniknúť okolo roku 1900. Podľa ústneho podania ho dala postaviť rodina Schmidtova, na jeho podstavci je nečitateľný nápis. V cementovom potere základovej dosky je nápis z doby obnovy, ktorá sa vykonala v roku 1974.

Viktor Mišuth: Dolné Orešany, Dolné Orešany 2013, str. 89;

Dolné Orešany - kaplnka Panny Márie (1947)
Dolné Orešany - Krížová cesta
Dolné Orešany - kaplnka sv. Floriána (1826)
Dolné Orešany - sv. Urban (2013) v obci
Dolné Orešany - sv. Urban (2002) vo viniciach
Dolné Orešany - sv. Urban (1801) vo viniciach
Dolné Orešany - sv. Jozef Pestún (1831)
Dolné Orešany - Žákov kríž
Dolné Orešany - misijný kríž
Dolné Orešany - kríž (pred 1847) na cintoríne
Dolné Orešany - kríž (1946) nad obcou
Dolné Orešany - kríž (1862) pred kaplnkou
Dolné Orešany - kríž (1831) do Dolian

Kamerové systémy