Dolné Orešany - kríž (1946) nad obcou

Kameninový kríž z roku 1946 nad obcou vo viniciach bol postavený rodinou Belicovou ako vďaka za prežitie vojnovej doby. Dedikačný nápis je vytesaný do telesa kríža. V roku 2017 bol kríž opravený a doplnený novou tabuľkou, ktorá zaznamenala pôvodný nápis zakladateľov kríža.

NA POĎAKOVANIE
PÁNU BOHU
ZA ŠŤASTLIVÉ
PREŽITIE DRUHEJ
SVETOVEJ VOJNY
VENUJE
ROD. EM. BELICU
R. 1946 

JEŽIŠU KRISTE UKRIŽOVANÝ
ZMILUJ SA NAD NAMI.
NA POĎAKOVANIE PÁNU BOHU
A ZA ŠŤASTLIVÉ PREŽITIE
DRUHEJ SVETOVEJ VOJNY
VENUJE ROD. E. BELICU R. 1946

r. 2017

 

Dolné Orešany - kaplnka Panny Márie (1947)
Dolné Orešany - Krížová cesta
Dolné Orešany - kaplnka sv. Floriána (1826)
Dolné Orešany - sv. Urban (2013) v obci
Dolné Orešany - sv. Urban (2002) vo viniciach
Dolné Orešany - sv. Urban (1801) vo viniciach
Dolné Orešany - sv. Jozef Pestún (1831)
Dolné Orešany - Žákov kríž
Dolné Orešany - misijný kríž
Dolné Orešany - kríž (pred 1847) na cintoríne
Dolné Orešany - kríž do Košolnej
Dolné Orešany - kríž (1862) pred kaplnkou
Dolné Orešany - kríž (1831) do Dolian

Kamerové systémy