Dolné Orešany - kríž (1831) na cholerovom cintoríne

V čase epidémie cholery bol v roku 1831 za obcou zriadený cintorín pre obete epidémie. Asi ešte v uvedenom roku alebo v blízkej dobe bol na ňom vztýčený kamenný kríž. Kríž je zvalený, ale jeho časti sú zachované v celistvých kusoch, korpus Krista je veľmi zvetralý. Na podstavci kríža bola pôvodne asi aj socha Panny Márie, ale sa nezachovala. V kartuši podstavca chýba nápisová tabuľka.

Ján (?) Brestovanský a Jozef Belica dali v roku 1831 postaviť na cholerovom cintoríne sochu Bolestnej Panny Márie za 172 florénov. Okrem nej dali pre tento cintorín zhotoviť aj sochu sv. Jozefa, ktorá sa dnes nachádza pred kostolom. Osud sochy Panny Márie nám nie je známy, dnes sa na cholerovom cintoríne nachádza len jej podstavec. Do jeho kartuše je vložená dedikačná tabuľka, ale je z novšej doby. Myslíme si, že na pôvodnej tabuľke nebolo meno Ján (Brestovanský), ale Anian (odvodené od mena Anna).

KU CTI A SLÁVE
MATKE
ĽÚTOSTIVEJ
DALI POSTAVIT AI
JÁN BRESTOVANSKÝ
A JOZEF BELICA
ROKU ŽALOSTNÉM
CHOLERI 1831 

 

Pohnútku, ktorá viedla Jozefa Belicu k zriadeniu sôch, prezrádza nápis jediného náhrobníka cholerového cintorína. Náhrobník dal zhotoviť manželke Kataríne, ktorá zomrela na choleru v septembri 1831.

POLOŽIL
JOSEPH BELICZA
SVEY UPRIMNEY
MANŽELKE KATERINE
V KRISTU ZEMRETEY
W SVEM VEKU 47-m
DO MATKI ZEME WLOŽENEY
ROKU 1831 4-o ZARI 

 

Viktor Mišuth: Dolné Orešany, Dolné Orešany 2013, str. 86, 94

Dlhá - kríž pri Kozárovskom potoku
Dolné Orešany - kaplnka Panny Márie (1947)
Dolné Orešany - Krížová cesta
Dolné Orešany - kaplnka sv. Floriána (1826)
Dolné Orešany - sv. Urban (2013) v obci
Dolné Orešany - sv. Urban (2002) vo viniciach
Dolné Orešany - sv. Urban (1801) vo viniciach
Dolné Orešany - sv. Jozef Pestún (1831)
Dolné Orešany - Žákov kríž
Dolné Orešany - misijný kríž
Dolné Orešany - kríž (pred 1847) na cintoríne
Dolné Orešany - kríž do Košolnej
Dolné Orešany - kríž (1946) nad obcou
Dolné Orešany - kríž (1862) pred kaplnkou
Dolné Orešany - kríž (1831) do Dolian
Kamerové systémy