Doľany - kríž (1930) v obci

V cholerovom roku 1831 začali pochovávať obete epidémie na mieste, ktoré bolo na Pažiti pri sklade dreva. Vyviezli tu len niekoľko mŕtvych, kým na cintoríne pre blízkosť obydlí nezakázali pochovávať. Ešte v tom roku zriadili preto cholerový cintorín na vzdialenejšom mieste, na ktorom je kríž z roku 1832. Aj na prvom cintoríne bol pravdepodobne zriadený kríž, ale asi len drevený. V roku 1930 dal richtár Florián Zigo postaviť namiesto neho kamenný kríž. Zakladateľský nápis je vytesaný priamo do telesa kríža. Miesto sa neskôr dostalo rozširujúcou výstavbou do intravilánu obce aj s krížom. Je v záhrade domu na Agátovej uličke.

Na česť a chválu Božu
postavil
FROLIAN ZIGO
1930

Svetlo večné nech im svieti
dušám zomrelim.

 

Anton Adamkovič: Doľany pri Častej, 2001, str. 123, 132

Doľany - kríž Dušana Slávika
Doľany - mestská veža
Doľany - kaplnka sv. Anny
Doľany - Kalvária a Krížová cesta
Doľany - kaplnka so sochou sv. Urbana
Doľany - lurdská jaskyňa
Doľany - Obrázok Pri dube
Doľany - Srnov krížik
Doľany - Didiho krížik
Doľany - sv. Urban pred vinárstvom
Doľany - sv. Urban (2013)
Doľany - sv. Ján Nepomucký (1899)
Doľany - kríž na Sklenej Huti
Doľany - Obrázok Svätej rodiny
Doľany - kríž vo vinohradoch
Doľany - Obrázok sv. Jozefa
Doľany - kríž (1899) nad Sklenou Hutou
Doľany - Obrázok Panny Márie
Doľany - kríž (1889) pod Starými horami
Doľany - kríž (1886) na cintoríne
Doľany - kríž (1876) v obci
Doľany - kríž (1832) za obcou
Doľany - kríž (1804) na kraji obce
Doľany - kríž (1758) na cintoríne
Doľany - kríž (1779) na Zabitom
Kamerové systémy