V cholerovom roku 1831 začali pochovávať obete epidémie na mieste, ktoré bolo na Pažiti pri sklade dreva. Vyviezli tu len niekoľko mŕtvych, kým na cintoríne pre blízkosť obydlí nezakázali pochovávať. Ešte v tom roku zriadili preto cholerový cintorín na vzdialenejšom mieste, na ktorom je kríž z roku 1832. Aj na prvom cintoríne bol pravdepodobne zriadený kríž, ale asi len drevený. V roku 1930 dal richtár Florián Zigo postaviť namiesto neho kamenný kríž. Zakladateľský nápis je vytesaný priamo do telesa kríža. Miesto sa neskôr dostalo rozširujúcou výstavbou do intravilánu obce aj s krížom. Je v záhrade domu na Agátovej uličke.

Na česť a chválu Božu
postavil
FROLIAN ZIGO
1930

Svetlo večné nech im svieti
dušám zomrelim.

 

Anton Adamkovič: Doľany pri Častej, 2001, str. 123, 132

Kamerové systémy