Sklársku hutu medzi Doľanmi a Sološnicou založili Pálffyovci v 2. polovici 17. storočia. V jej blízkosti vznikla osada s vyše dvesto obyvateľmi. Keď skláreň pre nerentabilnosť majitelia zatvorili už v roku 1749, osada takmer zanikla, zostali v nej len tri rodiny. V neskoršom období sa jej obyvateľmi stali Huncokári, ktorí boli nemeckého pôvodu a zabývali sa ťažbou dreva. Osada tak s menším počtom obyvateľov prežila až do polovice 20. storočia. Počas 2. svetovej vojny ju obývalo ešte päť rodín. V roku 1951 sa z osady Sklená Huta odsťahovali poslední ľudia a dnes tam nestojí už ani žiadny dom.
Na ceste z bývalej osady Sklená Huta do Sološnice je kamenný kríž, prezývaný Švarcov kríž. Je už takmer na hranici sološnického chotára. Do kartuše jeho podstavca je vytesaný zakladateľský nápis, podľa ktorého kríž dala postaviť Mária Švarcová v roku 1899. Vraví sa, že to bolo na mieste, kde zamrzol jej muž.

Na čest chvalu
Božu dala
postavit tuto
Statuu
SVARC MARIA
1899 

 

Huncokári zo Sklenej Huty, in: Doľanské noviny 4/2016, str. 10, 11

Kamerové systémy