Doľany - kríž (1899) nad Sklenou Hutou

Sklársku hutu medzi Doľanmi a Sološnicou založili Pálffyovci v 2. polovici 17. storočia. V jej blízkosti vznikla osada s vyše dvesto obyvateľmi. Keď skláreň pre nerentabilnosť majitelia zatvorili už v roku 1749, osada takmer zanikla, zostali v nej len tri rodiny. V neskoršom období sa jej obyvateľmi stali Huncokári, ktorí boli nemeckého pôvodu a zabývali sa ťažbou dreva. Osada tak s menším počtom obyvateľov prežila až do polovice 20. storočia. Počas 2. svetovej vojny ju obývalo ešte päť rodín. V roku 1951 sa z osady Sklená Huta odsťahovali poslední ľudia a dnes tam nestojí už ani žiadny dom.
Na ceste z bývalej osady Sklená Huta do Sološnice je kamenný kríž, prezývaný Švarcov kríž. Je už takmer na hranici sološnického chotára. Do kartuše jeho podstavca je vytesaný zakladateľský nápis, podľa ktorého kríž dala postaviť Mária Švarcová v roku 1899. Vraví sa, že to bolo na mieste, kde zamrzol jej muž.

Na čest chvalu
Božu dala
postavit tuto
Statuu
SVARC MARIA
1899 

 

Huncokári zo Sklenej Huty, in: Doľanské noviny 4/2016, str. 10, 11

Doľany - kríž Dušana Slávika
Doľany - mestská veža
Doľany - kaplnka sv. Anny
Doľany - Kalvária a Krížová cesta
Doľany - kaplnka so sochou sv. Urbana
Doľany - lurdská jaskyňa
Doľany - Obrázok Pri dube
Doľany - Srnov krížik
Doľany - Didiho krížik
Doľany - sv. Urban pred vinárstvom
Doľany - sv. Urban (2013)
Doľany - sv. Ján Nepomucký (1899)
Doľany - kríž na Sklenej Huti
Doľany - Obrázok Svätej rodiny
Doľany - kríž vo vinohradoch
Doľany - kríž (1930) v obci
Doľany - Obrázok sv. Jozefa
Doľany - Obrázok Panny Márie
Doľany - kríž (1889) pod Starými horami
Doľany - kríž (1886) na cintoríne
Doľany - kríž (1876) v obci
Doľany - kríž (1832) za obcou
Doľany - kríž (1804) na kraji obce
Doľany - kríž (1758) na cintoríne
Doľany - kríž (1779) na Zabitom
Kamerové systémy