Doľany - kríž (1889) pod Starými horami

Železný kríž pod Starými horami dal postaviť Jozef Krchnák v roku 1889. Kríž je však známy ako Melitkov kríž. Jozef Krchnák (1821 - 1901) z rodu Krchnákov - Šunkov bol bratom kanonika Leonarda Krchnáka. Kríž dal zhotoviť pravdepodobne pod svojim vinohradom. Jeho vnučka Júlia sa vydala v roku 1905 za Melichara Lechoviča, ktorého volali Melitko. Vinohrady neskôr zdedila, tak sa krížu asi odvtedy hovorí Melitkov. Kríž stával pôvodne na protiľahlej strane cesty. Premiestnený bol v časoch kolektivizácie (asi v 50-tych rokoch minulého storočia).

Barbora Pikulíková: Melitkov kríž, in: Doľanské noviny 1/2012, str. 8

Doľany - kríž Dušana Slávika
Doľany - mestská veža
Doľany - kaplnka sv. Anny
Doľany - Kalvária a Krížová cesta
Doľany - kaplnka so sochou sv. Urbana
Doľany - lurdská jaskyňa
Doľany - Obrázok Pri dube
Doľany - Srnov krížik
Doľany - Didiho krížik
Doľany - sv. Urban pred vinárstvom
Doľany - sv. Urban (2013)
Doľany - sv. Ján Nepomucký (1899)
Doľany - kríž na Sklenej Huti
Doľany - Obrázok Svätej rodiny
Doľany - kríž vo vinohradoch
Doľany - kríž (1930) v obci
Doľany - Obrázok sv. Jozefa
Doľany - kríž (1899) nad Sklenou Hutou
Doľany - Obrázok Panny Márie
Doľany - kríž (1886) na cintoríne
Doľany - kríž (1876) v obci
Doľany - kríž (1832) za obcou
Doľany - kríž (1804) na kraji obce
Doľany - kríž (1758) na cintoríne
Doľany - kríž (1779) na Zabitom
Kamerové systémy