Doľany - kríž (1889) pod Starými horami

Železný kríž pod Starými horami dal postaviť Jozef Krchnák v roku 1889. Kríž je však známy ako Melitkov kríž. Jozef Krchnák (1821 - 1901) z rodu Krchnákov - Šunkov bol bratom kanonika Leonarda Krchnáka. Kríž dal zhotoviť pravdepodobne pod svojim vinohradom. Jeho vnučka Júlia sa vydala v roku 1905 za Melichara Lechoviča, ktorého volali Melitko. Vinohrady neskôr zdedila, tak sa krížu asi odvtedy hovorí Melitkov. Kríž stával pôvodne na protiľahlej strane cesty. Premiestnený bol v časoch kolektivizácie (asi v 50-tych rokoch minulého storočia).

Barbora Pikulíková: Melitkov kríž, in: Doľanské noviny 1/2012, str. 8

Kamerové systémy