Doľany - kríž (1876) v obci

V strede obce neďaleko kaplnky sv. Anny v hornej časti Pažice (Pažite) je kamenný kríž z roku 1876. Jeho donorom bola Barbara Vrábel(ová) zo svojim bratom. Tak je to zaznamenané na zakladateľskom nápise na podstavci kríža. Barbara venovala celoživotné úspory na cirkevné účely do Prahy, pražskí kamenári aj zhotovili spomenutý kríž na volútovom podstavci. Kríž bol postavený na voľnom priestranstve. Koncom 19. storočia za ním postavili budovu chudobinca. Po jej asanovaní v priestore okolo kríža zriadili malý parčík. Dve lipy pri ňom vysadili v roku 1934.

KE CTI SPASITELI
JEŽIŠA
UMUČENEHO
DALI VISTAVIT
BARBARA VRÁBEL
ZE SVIM BRATOM
ROKU 1876 

 

Anton Adamkovič: Doľany pri Častej, 2001, str. 123

Doľany - kríž Dušana Slávika
Doľany - mestská veža
Doľany - kaplnka sv. Anny
Doľany - Kalvária a Krížová cesta
Doľany - kaplnka so sochou sv. Urbana
Doľany - lurdská jaskyňa
Doľany - Obrázok Pri dube
Doľany - Srnov krížik
Doľany - Didiho krížik
Doľany - sv. Urban pred vinárstvom
Doľany - sv. Urban (2013)
Doľany - sv. Ján Nepomucký (1899)
Doľany - kríž na Sklenej Huti
Doľany - Obrázok Svätej rodiny
Doľany - kríž vo vinohradoch
Doľany - kríž (1930) v obci
Doľany - Obrázok sv. Jozefa
Doľany - kríž (1899) nad Sklenou Hutou
Doľany - Obrázok Panny Márie
Doľany - kríž (1889) pod Starými horami
Doľany - kríž (1886) na cintoríne
Doľany - kríž (1832) za obcou
Doľany - kríž (1804) na kraji obce
Doľany - kríž (1758) na cintoríne
Doľany - kríž (1779) na Zabitom
Kamerové systémy