Doľany - kríž (1804) na kraji obce

Na kraji obce je liatinový kríž známy pod menom Kabelov kríž. Je osadený na nízkom kamennom podstavci, poznačenom značnou starobou. Jeho predchodcom bol drevený kríž, ktorý dal postaviť kanonik Gašpar Helmuth v roku 1804. Postavili ho na križovatke ciest do Štefanovej a do častianskej Pažite, v čase vzniku bol ďaleko od intravilánu obce. Podľa rozprávania by toto miesto mohlo byť v priestore morového cintorína.

Anton Adamkovič: Doľany pri Častej, 2001, str. 123, 132

Kamerové systémy