Na kraji obce je liatinový kríž známy pod menom Kabelov kríž. Je osadený na nízkom kamennom podstavci, poznačenom značnou starobou. Jeho predchodcom bol drevený kríž, ktorý dal postaviť kanonik Gašpar Helmuth v roku 1804. Postavili ho na križovatke ciest do Štefanovej a do častianskej Pažite, v čase vzniku bol ďaleko od intravilánu obce. Podľa rozprávania by toto miesto mohlo byť v priestore morového cintorína.

Anton Adamkovič: Doľany pri Častej, 2001, str. 123, 132

Kamerové systémy