Doľany - kríž (1804) na kraji obce

Na kraji obce je liatinový kríž známy pod menom Kabelov kríž. Je osadený na nízkom kamennom podstavci, poznačenom značnou starobou. Jeho predchodcom bol drevený kríž, ktorý dal postaviť kanonik Gašpar Helmuth v roku 1804. Postavili ho na križovatke ciest do Štefanovej a do častianskej Pažite, v čase vzniku bol ďaleko od intravilánu obce. Podľa rozprávania by toto miesto mohlo byť v priestore morového cintorína.

Anton Adamkovič: Doľany pri Častej, 2001, str. 123, 132

Doľany - kríž Dušana Slávika
Doľany - mestská veža
Doľany - kaplnka sv. Anny
Doľany - Kalvária a Krížová cesta
Doľany - kaplnka so sochou sv. Urbana
Doľany - lurdská jaskyňa
Doľany - Obrázok Pri dube
Doľany - Srnov krížik
Doľany - Didiho krížik
Doľany - sv. Urban pred vinárstvom
Doľany - sv. Urban (2013)
Doľany - sv. Ján Nepomucký (1899)
Doľany - kríž na Sklenej Huti
Doľany - Obrázok Svätej rodiny
Doľany - kríž vo vinohradoch
Doľany - kríž (1930) v obci
Doľany - Obrázok sv. Jozefa
Doľany - kríž (1899) nad Sklenou Hutou
Doľany - Obrázok Panny Márie
Doľany - kríž (1889) pod Starými horami
Doľany - kríž (1886) na cintoríne
Doľany - kríž (1876) v obci
Doľany - kríž (1832) za obcou
Doľany - kríž (1758) na cintoríne
Doľany - kríž (1779) na Zabitom
Kamerové systémy