Doľany - kríž (1779) na Zabitom

V lokalite Zabité pri ceste do Sklenej Huty je horáreň, ktorá je mladšia, než kríž pri nej stojaci. Ten dnešný železný dal postaviť poľovník Anton Baran v roku 1779 na mieste staršieho dreveného. Ku krížu sa viaže nasledujúca povesť, ktorú zaznačil farár A. Adamkovič.
Manžel Magdalény Purmanovej bol pytliakom a v hore ho zabil iný pytliak Slávik z Píly. Vdova potom žila v nemanželskom zväzku s iným mužom, ktorý pil a tiež nešťastne skončil. Raz padol z voza a zabil sa. Keď sa Magdalénin syn stal kňazom (mal to byť prvý doľanský kňaz), dal postaviť primícijný kríž na ceste do Hute. Kríž mal byť prosbou za vykúpenie hriechov rodiny a posvätili ho počas procesie ku krížu, ktorej sa zúčastnila celá dedina. Odvtedy sa miesto pri kríži volá Zabité (nevieme, či kríž bol postavený na mieste smrti jedného z mužov).

Anton Adamkovič: Doľany pri Častej, 2001, str. 125, 126

Doľany - kríž Dušana Slávika
Doľany - mestská veža
Doľany - kaplnka sv. Anny
Doľany - Kalvária a Krížová cesta
Doľany - kaplnka so sochou sv. Urbana
Doľany - lurdská jaskyňa
Doľany - Obrázok Pri dube
Doľany - Srnov krížik
Doľany - Didiho krížik
Doľany - sv. Urban pred vinárstvom
Doľany - sv. Urban (2013)
Doľany - sv. Ján Nepomucký (1899)
Doľany - kríž na Sklenej Huti
Doľany - Obrázok Svätej rodiny
Doľany - kríž vo vinohradoch
Doľany - kríž (1930) v obci
Doľany - Obrázok sv. Jozefa
Doľany - kríž (1899) nad Sklenou Hutou
Doľany - Obrázok Panny Márie
Doľany - kríž (1889) pod Starými horami
Doľany - kríž (1886) na cintoríne
Doľany - kríž (1876) v obci
Doľany - kríž (1832) za obcou
Doľany - kríž (1804) na kraji obce
Doľany - kríž (1758) na cintoríne
Kamerové systémy