Doľany - kríž (1779) na Zabitom

V lokalite Zabité pri ceste do Sklenej Huty je horáreň, ktorá je mladšia, než kríž pri nej stojaci. Ten dnešný železný dal postaviť poľovník Anton Baran v roku 1779 na mieste staršieho dreveného. Ku krížu sa viaže nasledujúca povesť, ktorú zaznačil farár A. Adamkovič.
Manžel Magdalény Purmanovej bol pytliakom a v hore ho zabil iný pytliak Slávik z Píly. Vdova potom žila v nemanželskom zväzku s iným mužom, ktorý pil a tiež nešťastne skončil. Raz padol z voza a zabil sa. Keď sa Magdalénin syn stal kňazom (mal to byť prvý doľanský kňaz), dal postaviť primícijný kríž na ceste do Hute. Kríž mal byť prosbou za vykúpenie hriechov rodiny a posvätili ho počas procesie ku krížu, ktorej sa zúčastnila celá dedina. Odvtedy sa miesto pri kríži volá Zabité (nevieme, či kríž bol postavený na mieste smrti jedného z mužov).

Anton Adamkovič: Doľany pri Častej, 2001, str. 125, 126

Kamerové systémy