Kamenný kríž pred farským kostolom sv. Kataríny dal postaviť v roku 1765 farár Jozef Žigo. Číslice letopočtu sú zaznamenané v rohoch jednoduchej kartuše na podstavci. Číslica 5 je na podstavci omylom prepísaná na 3. Iné nápisy kríž nemá. Nad podstavcom v spodnej časti pylónu nesúceho kríž bola zhrdzavená plechová tabuľka, ale bola odstránená, pretože len špatila a nedalo sa z nej nič vyčítať.

Kamerové systémy