Kríž v hornej časti cintorína dala postaviť Judita Neimilnerová. Podľa vizitačného zápisu kríž bol postavený na Pažiti v roku 1758. Neskôr ho premiestnili a 12. októbra 1782 vztýčili na cintoríne. Cintorín bol založený v roku 1780 bez ústredného kríža a možno na výčitku vizitátora (1781) takto pomerne nezvykle obec vyriešila problém s chýbajúcim krížom na cintoríne.
V nápise na podstavci sa však objavuje iný rok (Nákladom Judity Neimilnerovej vztýčeny v roku 1798). V spomenutom roku 1798 prebehla obnova krížov na cintoríne, ako to vyplýva z účtovnej knihy kostola sv. Kataríny. Zo zadnej strany podstavca je vytesaný iný nečitateľný nápis.

EXPENSIS
JUDITHAE NEI
MILNERIN ERE
(C)TA ANNO
1798. 

 

Anton Adamkovič: Doľany pri Častej, 2001, str. 85, 121, 129

Kamerové systémy