Doľany - kríž (1758) na cintoríne

Kríž v hornej časti cintorína dala postaviť Judita Neimilnerová. Podľa vizitačného zápisu kríž bol postavený na Pažiti v roku 1758. Neskôr ho premiestnili a 12. októbra 1782 vztýčili na cintoríne. Cintorín bol založený v roku 1780 bez ústredného kríža a možno na výčitku vizitátora (1781) takto pomerne nezvykle obec vyriešila problém s chýbajúcim krížom na cintoríne.
V nápise na podstavci sa však objavuje iný rok (Nákladom Judity Neimilnerovej vztýčeny v roku 1798). V spomenutom roku 1798 prebehla obnova krížov na cintoríne, ako to vyplýva z účtovnej knihy kostola sv. Kataríny. Zo zadnej strany podstavca je vytesaný iný nečitateľný nápis.

EXPENSIS
JUDITHAE NEI
MILNERIN ERE
(C)TA ANNO
1798. 

 

Anton Adamkovič: Doľany pri Častej, 2001, str. 85, 121, 129

Doľany - kríž Dušana Slávika
Doľany - mestská veža
Doľany - kaplnka sv. Anny
Doľany - Kalvária a Krížová cesta
Doľany - kaplnka so sochou sv. Urbana
Doľany - lurdská jaskyňa
Doľany - Obrázok Pri dube
Doľany - Srnov krížik
Doľany - Didiho krížik
Doľany - sv. Urban pred vinárstvom
Doľany - sv. Urban (2013)
Doľany - sv. Ján Nepomucký (1899)
Doľany - kríž na Sklenej Huti
Doľany - Obrázok Svätej rodiny
Doľany - kríž vo vinohradoch
Doľany - kríž (1930) v obci
Doľany - Obrázok sv. Jozefa
Doľany - kríž (1899) nad Sklenou Hutou
Doľany - Obrázok Panny Márie
Doľany - kríž (1889) pod Starými horami
Doľany - kríž (1886) na cintoríne
Doľany - kríž (1876) v obci
Doľany - kríž (1832) za obcou
Doľany - kríž (1804) na kraji obce
Doľany - kríž (1779) na Zabitom
Kamerové systémy