Dobrá Voda - kríž (1923) pred kostolom

Podľa zakladateľského nápisu dali kríž pred kostolom postaviť v roku 1923 Pavel Bednárik s manželkou Máriou, rod. Pavlovičovou. Podľa signatúry kríž zhotovili kamenári L. Pripko a J. Ciutti.

Ku cti a chvále
UKrižovaného
postavili
manželia
PAVEL BEDNÁRIK
A
MÁRIA PAVLOVIČ-OVÁ
R.
1923 
L. Pripko - J. Ciutti
- kamenári 

 

Kamerové systémy