Dobrá Voda - kríž (1923) pred kostolom

Podľa zakladateľského nápisu dali kríž pred kostolom postaviť v roku 1923 Pavel Bednárik s manželkou Máriou, rod. Pavlovičovou. Podľa signatúry kríž zhotovili kamenári L. Pripko a J. Ciutti.

Ku cti a chvále
UKrižovaného
postavili
manželia
PAVEL BEDNÁRIK
A
MÁRIA PAVLOVIČ-OVÁ
R.
1923 
L. Pripko - J. Ciutti
- kamenári 

 

Dobrá Voda - zvonica na cintoríne
Dobrá Voda - Immaculata (1713)
Dobrá Voda - kríž (1940) v chotári
Dobrá Voda - kríž pri Dolnom mlyne
Dobrá Voda - kríž nad obcou
Židovský cintorín, Dobrá Voda
Dobrá Voda - Krížová cesta na Mariáši
Dobrá Voda - kaplnka (1730) pri Mariáši
Dobrá Voda - kríž (1812) v chotári
Dobrá Voda - kríž (1770) na cintoríne
Dobrá Voda - kríž (1902) na ceste do Dechtíc
Dobrá Voda - sv. Vendelín (1921)
Dobrá Voda - sv. Jozef Pestún (1936)
Dobrá Voda - sv. Ján Nepomucký pri mlyne
Dobrá Voda - sv. Ján Nepomucký (1742) v obci
Dobrá Voda - Pieta (1748)
Dobrá Voda - Panna Mária (1752) pri prameni

Kamerové systémy