Dobrá Voda - kríž (1812) v chotári

Podľa zakladateľského nápisu dal prícestný kamenný kríž v chotári postaviť Michal Miško v roku 1812. Ak správne rozumieme nápisu, tak sa živil asi modlením a žobraním a ušetrené peniaze mu postačili aj na postavenie kríža.

NA ČEST A CHVA
LU PÁNU BOCHU
WŠEMOHCHUCIMU TU
TO STATUU TO JEST
KRIŽ DAU WISTAVIT
MICHAL MIŠKO
ŽEBRACKI MODLEN
NIK NA VEČNÚ PA
MÁTKU ROKU 1812 

 

Kamerové systémy