Dobrá Voda - kríž (1812) v chotári

Podľa zakladateľského nápisu dal prícestný kamenný kríž v chotári postaviť Michal Miško v roku 1812. Ak správne rozumieme nápisu, tak sa živil asi modlením a žobraním a ušetrené peniaze mu postačili aj na postavenie kríža.

NA ČEST A CHVA
LU PÁNU BOCHU
WŠEMOHCHUCIMU TU
TO STATUU TO JEST
KRIŽ DAU WISTAVIT
MICHAL MIŠKO
ŽEBRACKI MODLEN
NIK NA VEČNÚ PA
MÁTKU ROKU 1812 

 

Dobrá Voda - zvonica na cintoríne
Dobrá Voda - Immaculata (1713)
Dobrá Voda - kríž (1940) v chotári
Dobrá Voda - kríž pri Dolnom mlyne
Dobrá Voda - kríž nad obcou
Židovský cintorín, Dobrá Voda
Dobrá Voda - Krížová cesta na Mariáši
Dobrá Voda - kaplnka (1730) pri Mariáši
Dobrá Voda - kríž (1923) pred kostolom
Dobrá Voda - kríž (1770) na cintoríne
Dobrá Voda - kríž (1902) na ceste do Dechtíc
Dobrá Voda - sv. Vendelín (1921)
Dobrá Voda - sv. Jozef Pestún (1936)
Dobrá Voda - sv. Ján Nepomucký pri mlyne
Dobrá Voda - sv. Ján Nepomucký (1742) v obci
Dobrá Voda - Pieta (1748)
Dobrá Voda - Panna Mária (1752) pri prameni
Kamerové systémy