K stene farského kostola je pripevnený drevený misijný kríž z roka 2011. Sú na ňom dobové tabuľky na pamäť misií, konaných v rokoch 1907, 1912, 1950, 2010 a 2011. Prvý misijný kríž bol vztýčený v roku 1907. Kus jeho dreva je ako relikvia uložený v telese nového kríža. V literatúre sme našli zmienku, že misie v Dechticiach v januári 1912 viedli jezuitskí pátri Andrej Čambál a Ľudovít Eiselle.

Rajmund Ondruš: Svedok a služobník generácií, Trnava 2000, str. 76-78

Kamerové systémy