Dechtice - misijný kríž (2011)

K stene farského kostola je pripevnený drevený misijný kríž z roka 2011. Sú na ňom dobové tabuľky na pamäť misií, konaných v rokoch 1907, 1912, 1950, 2010 a 2011. Prvý misijný kríž bol vztýčený v roku 1907. Kus jeho dreva je ako relikvia uložený v telese nového kríža. V literatúre sme našli zmienku, že misie v Dechticiach v januári 1912 viedli jezuitskí pátri Andrej Čambál a Ľudovít Eiselle.

Rajmund Ondruš: Svedok a služobník generácií, Trnava 2000, str. 76-78

Dechtice - kamenná Kalvária (1717)
Dechtice - Božské srdce
Židovský cintorín, Dechtice
Dechtice - kríž (1920) pri Katarínke
Dechtice - Krížová cesta v Boričkách
Dechtice - kríž na dolnom cintoríne
Dechtice - kríž na hornom cintoríne
Dechtice - kríž pri ceste do Kátloviec
Dechtice - sv. Ján Nepomucký (1827)
Dechtice - kríž (1891) pri ceste do Naháča
Dechtice - sv. Florián (1845)
Dechtice - kríž (1812) na kraji obce
Dechtice - Celenská Panna Mária (1761)
Dechtice - studnička Stoček
Dechtice - archanjeli
Dechtice - Panna Mária Kráľovna pomoci
Dechtice - kríž (1950) v Boričkách
Dechtice - dvojkríž (2013)
Dechtice - Obrázok Panny Márie v Boričkách
Dechtice - kríže v Boričkách
Dechtice - Obrázky v Boričkách

Kamerové systémy