Dechtice - kríže v Boričkách

V Boričkách pred Krížovou cestou sú postavené dva drevené kríže, starší bol postavený pred rokom 1999 a kríž, za ktorým už začínajú zastavenia Krížovej cesty, pred rokom 2009. Na okraji Boričiek zo strany vŕšku Svätodušnica je už trocha zabudnutý a zanedbaný drevený kríž. Pri studničke Stoček za Boričkami je drevený kríž s plochým korpusom Krista. Na mape sme označili pozíciu kríža na okraji Boričiek.

Dechtice - kamenná Kalvária (1717)
Dechtice - Božské srdce
Židovský cintorín, Dechtice
Dechtice - kríž (1920) pri Katarínke
Dechtice - Krížová cesta v Boričkách
Dechtice - kríž na dolnom cintoríne
Dechtice - kríž na hornom cintoríne
Dechtice - misijný kríž (2011)
Dechtice - kríž pri ceste do Kátloviec
Dechtice - sv. Ján Nepomucký (1827)
Dechtice - kríž (1891) pri ceste do Naháča
Dechtice - sv. Florián (1845)
Dechtice - kríž (1812) na kraji obce
Dechtice - Celenská Panna Mária (1761)
Dechtice - studnička Stoček
Dechtice - archanjeli
Dechtice - Panna Mária Kráľovna pomoci
Dechtice - kríž (1950) v Boričkách
Dechtice - dvojkríž (2013)
Dechtice - Obrázok Panny Márie v Boričkách
Dechtice - Obrázky v Boričkách

Kamerové systémy