Za obcou pri ceste do Kátloviec je kamenný kríž s dominantným pylónom. Farár Pavel Kotvan ho obnovil v roku 1927 na pôvodnejšom základe. Nasvedčoval by tomu archaickejší tvar kríža. Tabuľka z doby obnovy zaznamenala aj prvého zakladateľa kríža na tomto mieste, ktorým bol v roku 1648 Mikuláš Masár. Miesto bolo počas 1. vojenského mapovania označené drobnou významnejšou (kamennou) sakrálnou stavbou a od tej doby je sústavne zaznamenané na mapách. Okolo kríža je nepôvodná ohrádka, rovnaká, akými boli opatrené kríže a sochy v okolí Chtelnice v 80-tych rokoch minulého storočia.

Postavil:
MIKULÁŠ MASÁR
r. 1648.
obnovil:
PAVEL KOTVAN
farár.
r. 1927. 

 

Kamerové systémy