Dechtice - kríž pri ceste do Kátloviec

Za obcou pri ceste do Kátloviec je kamenný kríž s dominantným pylónom. Farár Pavel Kotvan ho obnovil v roku 1927 na pôvodnejšom základe. Nasvedčoval by tomu archaickejší tvar kríža. Tabuľka z doby obnovy zaznamenala aj prvého zakladateľa kríža na tomto mieste, ktorým bol v roku 1648 Mikuláš Masár. Miesto bolo počas 1. vojenského mapovania označené drobnou významnejšou (kamennou) sakrálnou stavbou a od tej doby je sústavne zaznamenané na mapách. Okolo kríža je nepôvodná ohrádka, rovnaká, akými boli opatrené kríže a sochy v okolí Chtelnice v 80-tych rokoch minulého storočia.

Postavil:
MIKULÁŠ MASÁR
r. 1648.
obnovil:
PAVEL KOTVAN
farár.
r. 1927. 

 

Dechtice - kamenná Kalvária (1717)
Dechtice - Božské srdce
Židovský cintorín, Dechtice
Dechtice - kríž (1920) pri Katarínke
Dechtice - Krížová cesta v Boričkách
Dechtice - kríž na dolnom cintoríne
Dechtice - kríž na hornom cintoríne
Dechtice - misijný kríž (2011)
Dechtice - sv. Ján Nepomucký (1827)
Dechtice - kríž (1891) pri ceste do Naháča
Dechtice - sv. Florián (1845)
Dechtice - kríž (1812) na kraji obce
Dechtice - Celenská Panna Mária (1761)
Dechtice - studnička Stoček
Dechtice - archanjeli
Dechtice - Panna Mária Kráľovna pomoci
Dechtice - kríž (1950) v Boričkách
Dechtice - dvojkríž (2013)
Dechtice - Obrázok Panny Márie v Boričkách
Dechtice - kríže v Boričkách
Dechtice - Obrázky v Boričkách
Kamerové systémy