Dechtice - kríž na hornom cintoríne

Kríž na cintoríne pri kostole Všetkých svätých bol postavený v roku 1774. Na podstavci je zaznamenaný zrenovovaný letopočet v tvare C. D 1774. Na inom cintoríne v obci je kríž z roka 1825 s latinským nápisom, na ktorom je jeho donor označený ako Comunitas Dejtensis (dechtickí obyvatelia). Podľa tohto príkladu predpokladáme, že rovnaký význam majú zástupné iniciály CD.

Kamerové systémy