Dechtice - kríž (1950) v Boričkách

Obyvatelia Dechtíc postavili na svahu nad obcou v roku 1950 veľký drevený kríž z vďaky za ukončenie 2. svetovej vojny. Miesto bolo z obce dobre viditeľné, ale niekedy v tej dobe sa započalo aj so zalesňovaním kopca, ktorý po vyrastení mladých borovíc získal názov Boričky. Borovice dnes už kríž prerástli. Miesto pri kríži je od polovice 90-tych rokov minulého storočia známe vďaka zjaveniam Panny Márie. Pri kríži končí novodobá obrázková Krížová cesta. Jednoduchá tabuľka na kríži je z doby obnovy z roka 1991 (POSTAVENÉ 1950, OBNOVENÉ 1991). Ďalšie úpravy kríža sa vykonali v rokoch 2010 a 2019.

Dechtice - kamenná Kalvária (1717)
Dechtice - Božské srdce
Židovský cintorín, Dechtice
Dechtice - kríž (1920) pri Katarínke
Dechtice - Krížová cesta v Boričkách
Dechtice - kríž na dolnom cintoríne
Dechtice - kríž na hornom cintoríne
Dechtice - misijný kríž (2011)
Dechtice - kríž pri ceste do Kátloviec
Dechtice - sv. Ján Nepomucký (1827)
Dechtice - kríž (1891) pri ceste do Naháča
Dechtice - sv. Florián (1845)
Dechtice - kríž (1812) na kraji obce
Dechtice - Celenská Panna Mária (1761)
Dechtice - studnička Stoček
Dechtice - archanjeli
Dechtice - Panna Mária Kráľovna pomoci
Dechtice - dvojkríž (2013)
Dechtice - Obrázok Panny Márie v Boričkách
Dechtice - kríže v Boričkách
Dechtice - Obrázky v Boričkách
Kamerové systémy