Dechtice - kríž (1950) v Boričkách

Obyvatelia Dechtíc postavili na svahu nad obcou v roku 1950 veľký drevený kríž z vďaky za ukončenie 2. svetovej vojny. Miesto bolo z obce dobre viditeľné, ale niekedy v tej dobe sa započalo aj so zalesňovaním kopca, ktorý po vyrastení mladých borovíc získal názov Boričky. Borovice dnes už kríž prerástli. Miesto pri kríži je od polovice 90-tych rokov minulého storočia známe vďaka zjaveniam Panny Márie. Pri kríži končí novodobá obrázková Krížová cesta. Jednoduchá tabuľka na kríži je z doby obnovy z roka 1991 (POSTAVENÉ 1950, OBNOVENÉ 1991). Ďalšie úpravy kríža sa vykonali v rokoch 2010 a 2019.

Kamerové systémy