Dechtice - kríž (1891) pri ceste do Naháča

Kríž za obcou pri ceste do Naháča dala podľa zakladateľského nápisu na podstavci postaviť v roku 1891 Anna Striesi, rod. Lesai. Obnovy kríža sa vykonali v rokoch 1962 a 2014. Po poslednej boli farebne zvýraznené vytesané nápisy na dvoch stranách podstavca. Z ďalšej strany zostal nečitateľný nápis.

JEZU KRISTE KRAL
NAD KRALMI KRAL
NAIVISI VECNE TI
SLAVI MAS TRNA
KORUNU HLAVU
SETKU ZRANENU
ZBOKU JEHO KRV
TECE
PRE TEBA CLOVECE
KRIS TENTO DALA
POSTAVIT
ANNA STRIESI Ro
LESAI ROKU PANE
1891 
 

VIDIM BOK
TVOJ OTVORENI
AKO I UTRPENJE
KRV SA ZNE
HO VILIEVA PRE
TEBA DUSO MOJA

obnovené v r.
1962
2014

 

 

Dechtice - kamenná Kalvária (1717)
Dechtice - Božské srdce
Židovský cintorín, Dechtice
Dechtice - kríž (1920) pri Katarínke
Dechtice - Krížová cesta v Boričkách
Dechtice - kríž na dolnom cintoríne
Dechtice - kríž na hornom cintoríne
Dechtice - misijný kríž (2011)
Dechtice - kríž pri ceste do Kátloviec
Dechtice - sv. Ján Nepomucký (1827)
Dechtice - sv. Florián (1845)
Dechtice - kríž (1812) na kraji obce
Dechtice - Celenská Panna Mária (1761)
Dechtice - studnička Stoček
Dechtice - archanjeli
Dechtice - Panna Mária Kráľovna pomoci
Dechtice - kríž (1950) v Boričkách
Dechtice - dvojkríž (2013)
Dechtice - Obrázok Panny Márie v Boričkách
Dechtice - kríže v Boričkách
Dechtice - Obrázky v Boričkách
Kamerové systémy