Dechtice - dvojkríž (2013)

Dvojkríž pred farou v Dechticiach je dielom rezbára Vladimíra Šimíka z Bodinej. Zhotovil ho na náklady dechtického farského úradu. Kríž posvätil kátlovský farár Pvol Zemko priamo v dechtickom farskom kostole 13. apríla 2013 pri liturgickej spomienke na smrť sv. Metoda. Vztýčili ho 4. júla spomenutého roka, deň pred sviatkom sv. Cyrila a Metoda.

Vztýčenie cyrilo-metodského kríža, in: www.dechtice.sk

Dechtice - kamenná Kalvária (1717)
Dechtice - Božské srdce
Židovský cintorín, Dechtice
Dechtice - kríž (1920) pri Katarínke
Dechtice - Krížová cesta v Boričkách
Dechtice - kríž na dolnom cintoríne
Dechtice - kríž na hornom cintoríne
Dechtice - misijný kríž (2011)
Dechtice - sv. Ján Nepomucký (1827)
Dechtice - kríž pri ceste do Kátloviec
Dechtice - sv. Florián (1845)
Dechtice - kríž (1891) pri ceste do Naháča
Dechtice - Celenská Panna Mária (1761)
Dechtice - kríž (1812) na kraji obce
Dechtice - studnička Stoček
Dechtice - archanjeli
Dechtice - Panna Mária Kráľovna pomoci
Dechtice - kríž (1950) v Boričkách
Dechtice - kríže v Boričkách
Dechtice - Obrázok Panny Márie v Boričkách
Dechtice - Obrázky v Boričkách
Kamerové systémy