Dvojkríž pred farou v Dechticiach je dielom rezbára Vladimíra Šimíka z Bodinej. Zhotovil ho na náklady dechtického farského úradu. Kríž posvätil kátlovský farár Pvol Zemko priamo v dechtickom farskom kostole 13. apríla 2013 pri liturgickej spomienke na smrť sv. Metoda. Vztýčili ho 4. júla spomenutého roka, deň pred sviatkom sv. Cyrila a Metoda.

Vztýčenie cyrilo-metodského kríža, in: www.dechtice.sk

Kamerové systémy