V roku 1810 dal postaviť Ján Gergel s manželkou Marínou kamenný kríž na ceste, ktorou putovali pútnici do Šaštína. Rok je ukrytý v chronograme zakladateľského nápisu a jednak je tiež priamo vytesaný do kríža. Bolo to z diaľky viditeľné miesto, ktoré dnes už ukrýva borovicový les. Pylónový kríž obnovili v roku 1988, keď ho osadili na novú základovú dosku a opravili aj reťazovú ohradu s nárožnými stĺpikmi.

NA ČESŤ BOHA
VČINIT DALI
GERGEL IAN
A JEHO
ŽENA MARINA 

 

Jaroslav Polakovič: Chtelnica - 790 rokov, Chtelnica 1998, str. 192

Kamerové systémy