Chtelnica - kríž (1810) v chotári

V roku 1810 dal postaviť Ján Gergel s manželkou Marínou kamenný kríž na ceste, ktorou putovali pútnici do Šaštína. Rok je ukrytý v chronograme zakladateľského nápisu a jednak je tiež priamo vytesaný do kríža. Bolo to z diaľky viditeľné miesto, ktoré dnes už ukrýva borovicový les. Pylónový kríž obnovili v roku 1988, keď ho osadili na novú základovú dosku a opravili aj reťazovú ohradu s nárožnými stĺpikmi.

NA ČESŤ BOHA
VČINIT DALI
GERGEL IAN
A JEHO
ŽENA MARINA 

 

Jaroslav Polakovič: Chtelnica - 790 rokov, Chtelnica 1998, str. 192

Chtelnica - Krížová cesta pri Hornom kostole
Chtelnica - sv. Ján Nepomucký na stĺpe
Chtelnica - zvonica
Chtelnica - sv. Urban (2002)
Chtelnica - kaplnka Panny Márie na Výtoku
Chtelnica - sv. Urban (1781)
Chtelnica - kaplnka sv. Rócha
Chtelnica - sv. Ján Nepomucký na námestí
Chtelnica - kaplnka Svätého kríža
Chtelnica - sv. Florián (1756)
Chtelnica - kamenná Kalvária (1800)
Chtelnica - kaplnka Panny Márie (1704)
Chtelnica - Najsvätejšia Trojica
Chtelnica - Panna Mária s dieťaťom (1711)
Chtelnica - sv. Ján Krstiteľ (1806)
Chtelnica - lurdská jaskyňa na Šteklíne
Chtelnica - misijný kríž (2005)
Chtelnica - kríž na cintoríne
Chtelnica - kríž (1778) na kraji obce
Chtelnica - kríž (1775) za obcou
Kamerové systémy